آدرس:

تهران، لاله زار جنوبی ، پایین تر از کوچه ترابی گودرزی پاساژ جهان الکتریک پلاک ۹
کد پستی: ۱۱۴۴۹۴۳۷۳۳

شماره های تماس :

۰۲۱۳۳۹۹۲۰۶۱ - ۰۲۱۳۳۹۹۲۰۶۲

شماره فکس :

۰۲۱۳۶۶۱۵۹۹۱