افتتاح سایت تخصصی فراز شاموت www.ferrazshawmut.ir

صنعت و بازرگانی ریحانی با دارا بودن کادری قوی و مجرب در واردات قطعات صنعتی، اقدام به واردات و توزیع محصولات Mersen و Ferraz shawmut کرده است ، از این رو سایت www.ferrazshawmut.irراجهت اطلاع رسانی و سهولت در خرید راه اندازی کرده است.