فیوز 50LET ,فیوز فست شاخک دار ، فیوز LET50 , فیوز LSCA50 | فیوز LAWSON | فیوز BUSSMANN

مدل:

LSCA Fuse

Current:

50 آمپر

AC Voltage :240V

DC Voltage :

120V
قدرت قطع AC:100kA

قدرت قطع DC:

100kA

کلاس کاری:

aR
ابعاد:مشاهده

 

 

دریافت کاتالوگ فیوزهای فست لاوسون
دریافت کاتالوگ فیوز فست لاوسون