فیوز 180LMT | فیوز فست شاخک دار ، فیوز LMT180 , فیوز LSCA180 , فیوز LAWSON | فیوز BUSSMANN

مدل:

LSCA Fuse

Current:

180 آمپر

AC Voltage :240V

DC Voltage :

120V
قدرت قطع AC:100kA

قدرت قطع DC:

100kA

کلاس کاری:

aR
ابعاد:مشاهده

 

 

دریافت کاتالوگ فیوزهای فست لاوسون
دریافت کاتالوگ فیوز فست لاوسون