فیوز 315LMT | فیوز فست شاخک دار ، فیوز LMT315 , فیوز LSCA315

مدل:

LSCA Fuse

Current:

315 آمپر

AC Voltage :240V

DC Voltage :

120V
قدرت قطع AC:100kA

قدرت قطع DC:

100kA

کلاس کاری:

aR
ابعاد:مشاهده

 

 

دریافت کاتالوگ فیوزهای فست لاوسون
دریافت کاتالوگ فیوز فست لاوسون