فیوز 350LMT | فیوز فست شاخک دار ، فیوز LMT350 , فیوز LSC350

مدل:

LSC Fuse

Current:

350 آمپر

AC Voltage :240V

DC Voltage :

120V
قدرت قطع AC:100kA

قدرت قطع DC:

100kA

کلاس کاری:

aR
ابعاد:مشاهده

 

 

دریافت کاتالوگ فیوزهای فست لاوسون
دریافت کاتالوگ فیوز فست لاوسون