فیوز 400LMT | فیوز فست شاخک دار ، فیوز LMT400 , فیوز LSC400

مدل:

LSC Fuse

Current:

400 آمپر

AC Voltage :240V

DC Voltage :

120V
قدرت قطع AC:100kA

قدرت قطع DC:

100kA

کلاس کاری:

aR
ابعاد:مشاهده

 

 

دریافت کاتالوگ فیوزهای فست لاوسون
دریافت کاتالوگ فیوز فست لاوسون