فیوز 355LMMT | فیوز فست شاخک دار ، فیوز LMMT355 , فیوز LSCA355

مدل:

LSCA Fuse

Current:

355 آمپر

AC Voltage :240V

DC Voltage :

120V
قدرت قطع AC:100kA

قدرت قطع DC:

100kA

کلاس کاری:

aR
ابعاد:مشاهده

 

 

دریافت کاتالوگ فیوزهای فست لاوسون
دریافت کاتالوگ فیوز فست لاوسون