فیوز 32FE | فیوز فست شاخک دار ، فیوز FE32 , فیوز LSCB32

مدل:

LSCB Fuse

Current:

32 آمپر

AC Voltage :690V

DC Voltage :

350V
قدرت قطع AC:100kA

قدرت قطع DC:

100kA

کلاس کاری:

aR
ابعاد:مشاهده

 

 

دریافت کاتالوگ فیوزهای فست لاوسون
دریافت کاتالوگ فیوز فست لاوسون