فیوز 400MMT | فیوز فست شاخک دار ، فیوز MMT400 , فیوز LSCBD400

مدل:

LSCBD Fuse

Current:

400 آمپر

AC Voltage :690V

DC Voltage :

350V
قدرت قطع AC:100kA

قدرت قطع DC:

100kA

کلاس کاری:

aR
ابعاد:مشاهده

 

 

دریافت کاتالوگ فیوزهای فست لاوسون
دریافت کاتالوگ فیوز فست لاوسون