فیوز 160FEE | فیوز فست شاخک دار ، فیوز FEE160 , فیوز LSCBT160

مدل:

LSCBT Fuse

Current:

160 آمپر

AC Voltage :690V

DC Voltage :

350V
قدرت قطع AC:100kA

قدرت قطع DC:

100kA

کلاس کاری:

aR
ابعاد:مشاهده

 

 

دریافت کاتالوگ فیوزهای فست لاوسون
دریافت کاتالوگ فیوز فست لاوسون