فیوز SS32 | فیوز شاخک دار لاوسون | فیوز Lawson | فیوز شاخک دار باسمن | فیوز Bussmann

مدل:

SS Fuse

Current:

۳۲ آمپر

AC Voltage :240V

DC Voltage :

-
قدرت قطع AC:20kA

قدرت قطع DC:

-

کلاس کاری:

gG
ابعاد:مشاهده