فیوز HRC , فیوز JHU50 | فیوز شاخک دار لاوسون | فیوز Lawson | فیوز شاخک دار باسمن | فیوز Bussmann

مدل:

JHU Fuse

Current:

50 آمپر

AC Voltage :415V

DC Voltage :

-
قدرت قطع AC:80kA

قدرت قطع DC:

-

کلاس کاری:

gM
ابعاد:مشاهده