فیوز tis63M100 | فیوز شاخک دار لاوسون | فیوز Lawson | فیوز شاخک دار باسمن | فیوز Bussmann

مدل:

TIS Fuse

Current:

۶۳ آمپر قابلیت تحمل لحظه ای ۱۰۰ آمپر

AC Voltage :415V

DC Voltage :

240V
قدرت قطع AC:80kA

قدرت قطع DC:

40kA

کلاس کاری:

gG
ابعاد:مشاهده