فیوز TKF250 | فیوز HRC | فیوز شاخک وسط

مدل:

TKF Fuse

Current:

250آمپر

AC Voltage :415V

DC Voltage :

240V
قدرت قطع AC:80kA

قدرت قطع DC:

40kA

کلاس کاری:

gM / gG
ابعاد:مشاهده