پایه فیوز LBI100BC/BCBK - RS100P | پایه فیوز شاخک دار لاوسون | پایه فیوز Lawson | پایه فیوز شاخک دار باسمن | پایه فیوز Bussmann

پایه فیوز LBI100BC/BCBK - RS100P | پایه فیوز شاخک دار لاوسون | پایه فیوز Lawson | پایه فیوز شاخک دار باسمن | پایه فیوز Bussmann 

مدل:

BS88 fuse Holder

Current:

۱۰۰ آمپر

AC Voltage :415V

DC Voltage :

240V
قدرت قطع AC:80kA

قدرت قطع DC:

40kA

ابعاد:مشاهده